Ceny jsou uvedeny s DPH 21%. Ceny NEZAHRNUJÍ použité léky (př.anestetika, antibiotika aj.) a spotřební materiál. Cena léků a materiálu se odvíjí od velikosti, resp.hmotnosti daného jednotlivého pacienta.

Protože si vážíme práce a péče, kterou útulky věnují svým svěřencům, máme pro útulky zvýhodněné ceny.

Klinické vyšetření             363 Kč
Klinické vyš. + aplikace 423,50 Kč
Kontrola 242 Kč
Kontrola + aplikace 302, 50 Kč
Drápky 72, 60 Kč
Evakuace anál. žl. 96, 80 Kč
Otoskopické vyš. 181, 50 Kč
Vakcinace 338, 80 Kč
Vystavení Pet Pasu 302, 50 Kč
Vyšetření moči chem. 96, 80 Kč
Vyš. moči komplet. 363 Kč
USG vyšetření 484 Kč
USG kontrola 363 Kč
Infuzní terapie 181, 50 Kč
Kanylace 121 Kč
Intubace 121 Kč
Převaz 121 Kč
RTG 1. exp. 363 Kč
RTG další exp. 302, 50 Kč
I.v./I.m. anestezie 363 Kč
Inhal.anest. Isofluran 1h 1149, 50 Kč
Inhal.anest. Sevofluran 1h 1331 Kč
Stomatol. Ošetření 1210 Kč
Kastrace kočka 1089 Kč
Kastrace kocour 484 Kč
OVH malá fena 2420 Kč
OVH střední fena 3025 Kč
OVH velká fena 3630 Kč
Kastrace malý pes 1815 Kč
Kastrace velký pes 2420 Kč
Cystonomie 3025 Kč
Mammektonomie 2420 – 3630 Kč
Plastika měkkého patra 6050 Kč
Plastika nozder 2420 Kč