Milí klienti, níže jsou uvedeny ceny za nejběžněji poskytované úkony.
 Ceny jsou uvedeny s DPH 21%. Ceny NEZAHRNUJÍ použité léky (př.anestetika, antibiotika aj.) a spotřební materiál.
Cena léků a materiálu se odvíjí od velikosti, resp.hmotnosti daného jednotlivého pacienta.

Klinické vyšetření             302,50

Klinické vyš. + aplikace      363,-

Kontrola                             181,50

Kontrola + aplikace          242,-

Drápky                                 72,60

Evakuace anál.žl.             96,80

Otoskopické vyš.             181,50

Vakcinace                           242,-

Vystavení Pet Pasu        242,-

Vyšetření moči chem.   96,80

Vyš. moči komplet.        363,-

USG vyšetření                  423,50

USG kontrola                    302,50

Infuzní terapie                 181,50

Kanylace                             121,-

Intubace                             121,-

RTG 1.exp.                         363,-

RTG další exp.                   302,50

Převaz                                 121,-

 

I.v./ I.m. anestezie                         363,-

Inhal.anest. Isofluran 1h              1149,50

Inhal. Anest. Sevofluran 1h        1331,-

Stomatol. Ošetření (1hod)          1210,-

 

Kastrace kočka                                 969,-

Kastrace kocour                              363,-

OVH malá fena                                1815,-

OVH střední fena                            2420,-

OVH velká fena                                               3025,-

Kastrace malý pes                          1452,-

Kastrace velký pes                         1815,-

Cystotomie                                       2420,-

Mammektomie                               1815,- – 3025,-

(dle rozsahu)

Plastika měkkého patra                               6050,-

Plastika nozder                                2420,-

 

 

Protože si vážíme práce a péče, kterou útulky věnují svým svěřencům, máme pro útulky zvýhodněné ceny.